Lékařská první pomoc v urgentních stavech

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 9. 2019 - Počet stran: 228
Kniha vychází z obsahu a požadavků kurzů lékařské první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační přípravy. V praxi ji využijí rovněž lékaři nepracující v oborech rutinně řešících urgentní situace, dále studenti lékařských oborů a nelékařští zdravotničtí pracovníci. Řada studií prokázala, že laická veřejnost automaticky pokládá každého lékařského i nelékařského pracovníka ve zdravotnictví za plně kompetentního v řešení závažných medicínských stavů bez ohledu na jeho odbornost, a také pro tyto případy kniha vznikla. Publikace je koncipována jako přehled situací ohrožujících život nebo vedoucích k vážnému ohrožení zdraví. Kromě provádění resuscitace tvoří obsah i závažné stavy, rozdělené primárně nikoli podle definitivních diagnóz, ale podle hlavních problémů, se kterými může být lékař konfrontován. Jako příklad lze uvést poruchy průchodnosti dýchacích cest, bezvědomí, křeče, traumata, dušnost, bolest na hrudi a akutní koronární a cévní příhody, náhlé příhody břišní, náhlé stavy v gynekologii a porodnictví, zevní příčiny poškození zdraví (popálení, hypertermie, omrzliny, hypotermie, tonutí, ionizující záření atd.) a další náhlé stavy v alergologii, infektologii, neurologii, oftalmologii, ORL, pediatrii, psychiatrii, stomatologii a urologii. Orientačně je zmíněna činnost při hromadném neštěstí, poskytování psychické intervence a sdělování špatných zpráv. Struktura jednotlivých kapitol sestává ze stručné definice problému, anamnézy a vyšetření, které lze provést na místě s minimálním vybavením, popisu činností na místě, kde je první pomoc poskytována. Následuje doporučení ke směrování pacienta (ponechat doma, předat do další ambulantní či nemocniční péče, aktivace zdravotnické záchranné služby). Většina autorů má zkušenosti jak ze své specializace, tak i z terapie urgentních stavů v přednemocniční péči. Bonusem knihy je DVD s demonstracemi správného provádění základních postupů, obsahuje 26 videozáznamů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Úvod
14
2 Legislativa ve vztahu k první pomoci
15
33 Základní etické principy
17
34 Závěr
19
42 Aktivace zdravotnické záchranné služby
21
5 Základní vyšetření pacienta přístup ABCDE
25
61 Základní neodkladná resuscitace
27
62 Rozšířená neodkladná resuscitace
32
244 Priapismus
177
245 Fournierova gangréna
178
246 Parafimóza
179
247 Fraktura penisu
180
248 Akutní skrotum
181
249 Traumata v urologii
183
251 Kolemčelistní záněty
190
253 Orofaciální úrazy
192

64 Neodkladná resuscitace v nemocnici
36
65 Resuscitace ve specifických situacích
37
66 Ukončení rozšířené resuscitace
38
67 Prevence náhlé zástavy oběhu
39
71 Základní neodkladná resuscitace dětí
41
73 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí
43
74 Primární ošetření novorozence po porodu
45
82 Aspirace cizího tělesa
51
83 Poruchy průchodnosti dýchacích cest způsobené zánětem nebo otokem
52
9 Bezvědomí
54
91 Kolaps synkopa
57
241 Renální kolika
174
242 Akutní retence moči
175
243 Masivní hematurie tamponáda močového měchýře
176
261 Pacienti s horečkou
194
262 Pacienti s průjmem
198
263 Pacienti po pobytu v tropické oblasti
199
264 Epidemiologická poznámka k transportu
202
27 Urgentní stavy při diabetes mellitus
204
28 Hromadné neštěstí
207
29 Psychická intervence
210
Seznam videí
212
Seznam obrázků
213
Seznam zkratek
215
Rejstřík
218
Souhrn
223
Summary
224
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje