Povídání o srnčí zvěři

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 4. 2014 - Počet stran: 220
Kniha „Povídání o srnčí zvěři“ vychází z úspěšného titulu „Srnčí zvěř v našich honitbách“ (Grada, 2007). Josef Drmota, vedoucí původního autorského kolektivu, se tentokrát pokouší představit výrazně odlehčenou formou srnčí zvěř jako společníka člověka v ekosystémech současné kulturní krajiny. Jednotlivé kapitoly věnované biologii, etologii, početním stavům, mysliveckému chovu, lovu i ekonomickému významu srnčí zvěře doplnil řadou poznatků, zkušeností a zážitků z vlastní praxe. Odbornější části problematiky tím více zpřístupnil nejen aktivním myslivcům a uchazečům o první lovecký lístek, ale především všem ostatním zájemcům o nahlédnutí do života tohoto hojného živočišného druhu.Kniha je určena aktivním myslivcům, uchazečům o první lovecký lístek i studentům mysliveckých oborů. Obsahově však oslovuje všechny učitele, přátele přírody a myslivosti, držitele honiteb, majitele honebních pozemků, organizátory veřejného života na venkově i prosté zájemce o reálné dění v jejich bezprostředním okolí.Motto:Krajina je naším domovem. Není ale naším vlastnictvím. Ostatním živým tvorům na ni dnes přiznáváme v lepším případě stejný nárok. A to i přesto, že tu byli mnohem dříve nežli my, lidé…
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O srnčím příbuzenstvu
11
O srnčí evoluci
17
O početních stavech srnčí zvěře
23
O srnčím vzhledu
37
O srnčím chování
45
O srnčím rozmnožování
65
O životních potřebách srnčí zvěře
75
O srnčí výživě
89
O tvorbě srnčího paroží
111
O odhadu srnčího věku
127
O nemocích srnčí zvěře
147
Olovu srnčí zvěře
159
O srnčích trofejích
187
O srnčí zvěři a mysliveckých tradicích
195
O srnčí zvěři v kuchyni
203
Několik slov závěrem
215

O pobytových znacích srnčí zvěře
105

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje