Diagnostika a terapie ADHD: Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 10. 2018 - Počet stran: 208
ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.   Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.   Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:   • rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti • genderové odlišnosti • ADHD a jednotlivé návykové látky • ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.) • ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění • diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie • léčba v terapeutické komunitě   Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
8
1 Epidemiologie ADHD
12
2 ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek
18
3 Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů
33
4 Léčba ADHD
53
5 Komorbidity v kontextu ADHD
76
6 Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých
84
Rejstřík věcný
197
Rejstřík jmenný
202

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje