新编研究生综合英语教程: 学生用书

Přední strana obálky
清华大学出版社有限公司, 2003 - Počet stran: 503
本书供硕士生一年级使用,共18个单元,每单元由课前问题、课文、生词、词组、注释、练习、副课文、实用技巧及其练习九个部分组成,正课文后配有阅读理解、词汇、完型填空和快速阅读四项练习。

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje