Tagebuch [d]er Belagerung und Bombardirung der französischen Festung Valenciennes ... im Monat Junius und Julius, des Jahres 1793 ... Zweyte ... Ausgabe

Přední strana obálky
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje