Committed Journalism: An Ethic for the Profession

Přední strana obálky
Indiana University Press, 1992 - Počet stran: 242

Vyhledávání v knize

Obsah

Beyond a Socially Responsible Press
1
The Journalist and Classical Ethical Theory II
11
Toward an Eclectic System of Journalism Ethics
23
Autorská práva

Další části 17 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje