Nové pohledy na neinvazivní laser

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2. 11. 2015 - Počet stran: 172

Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a metabolické pochody v organizmu při fototerapii otevírá stále se inovující modifikace stávajících terapeutických schémat. Výrazným způsobem ovlivňuje tento typ léčby i technický rozvoj, rozšiřující indikační spektrum zejména v dermatologii a estetické medicíně, při léčbě pohybového aparátu, ve stomatologii, chirurgii a porodnictví.

Klíčová slova: laseroterapie, fyzikální vlastnosti, mechanismus účinku, indikace, hygienické předpisy

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
9
9
10
7
15
Fyzikální charakteristika laseru Jozef Rosina
19
Východiska neinvazivní laseroterapie z pohledu biomedicínské
25
6
39
Principy fotodynamické terapie Hana Kolářová
125
Ochrana zdraví při práci s lasery Václav Navrátil
133
Možnosti terapeutického využití laserů o vyšších výkonech
139
Stručné curriculum vitae autorského kolektivu
143
2
149
Možnosti laseroterapie v léčbě pohybového aparátu Leoš Navrátil 83
161
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje