DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 8. aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 6. 2019 - Počet stran: 168
Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
1 Právní úprava přepravy
9
2 Přeprava zboží v tuzemsku
17
3 Přeprava zboží mezi členskými státy
23
4 Účtování DPH
37
5 Činnost a uplatnění DPH u spedičních firem
46
6 Služby související s přepravou
58
7 Daňové doklady
63
8 Stručný přehled variant při přepravě zboží
66
15 Zvláštní režim při obchodu s ojetými dopravními prostředky mezi členskými státy
74
16 Souhrnné hlášení
78
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje