Theory and Practice in Interpersonal Attraction

Přední strana obálky
Steve Duck
Academic Press, 1977 - Počet stran: 438

Vyhledávání v knize

Obsah

Tell me where is fancy bred some thoughts
1
Reinforcement and affect in attraction Gerald L
23
Information processing approaches to interpersonal
51
Autorská práva

Další části 11 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje