Maximilian, Erzherzog von Oesterreich-Este, Hoch- und Deutschmeister: ein Lebensbild

Přední strana obálky
Mayer, 1865 - Počet stran: 539
 

Vybrané stránky

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje