Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 20. 8. 2015 - Počet stran: 928
Třinácté vydání evropského i českého bestselleru představuje moderní trendy a osvědčené postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. V porovnání s desátým vydáním, které mnozí čeští čtenáři dobře znají, je třinácté vydání knihy výrazně přepracované a aktualizované. Michael Armstrong, který je světově uznávanou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, připravil tuto knihu společně se Stephenem Taylorem s cílem ukázat, jak může řízení lidských zdrojů přispívat k úspěšnosti různých organizací od výrobních podniků přes obchodní společnosti až po veřejné instituce. Přitom vycházejí z výsledků mnoha výzkumných projektů, které se zabývaly dopady rozmanitých strategií, politik a postupů v řízení lidských zdrojů na jednotlivce, týmy i organizace, a tyto dopady demonstrují s využitím řady případových studií z prostředí mnoha významných a úspěšných organizací. Výhodou knihy je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů opravdu komplexně. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů – od vytváření a rozvoje organizace přes motivaci, oddanost a angažovanost zaměstnanců, zabezpečování lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké vztahy, zabezpečování pohody zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mezinárodní řízení lidských zdrojů, personální informační systém nebo právní úpravu zaměstnávání lidí až po dovednosti personalistů a nástroje k řízení lidských zdrojů. Vysvětluje, proč a jak je třeba lidské zdroje řídit strategicky, aby řízení lidských zdrojů podporovalo dosahování strategických cílů organizace a uspokojovalo potřeby zainteresovaných stran.
Kniha spojuje prvky odborné knihy, praktické příručky i studijního textu a bude zaručeným přínosem pro všechny, kteří se řízením lidských zdrojů nějak zabývají, od akademiků přes praktiky až po studenty vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí.
Dílo přeložil Ing. Martin Šikýř, Ph.D., autor několika publikací z oblasti řízení lidských zdrojů a žák dlouholetého překladatele této knihy prof. Josefa Koubka.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Obsah
35
Získávání a výběr zaměstnanců 272
42
Praxe řízení lidských zdrojů
43
Strategické řízení lidských zdrojů
57
Zabezpečování řízení lidských zdrojů systém a role
78
Zaměstnanecký poměr 475
81
Řízení lidských zdrojů a výkon organizace
98
Řízení lidského kapitálu
110
Vytváření práce organizace a pracovních míst
180
Rozvoj organizace
200
Faktory ovlivňující chování zaměstnanců
215
Oddanost
233
Angažovanost
240
Procedury lidských zdrojů 586
733
Plánování lidských zdrojů 262
788
Řízení talentů 315
798

Řízení znalostí
120
Řízení lidských zdrojů založené na schopnostech
128
Etický rozměr řízení lidských zdrojů
139
Společenská odpovědnost organizací CSR
151
Lidé a organizace
159
Psychologická smlouva 482
160
Rozvoj lídrů a manažerů 377
799
Praxe řízení odměňování 427
834
Kolektivní pracovní vztahy 487
915
Praxe zabezpečování lidských zdrojů 298
920
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje