Generalreglement, oder Verhaltungen für die kaiserliche königliche Generalität: Anhang: Auszug aus ganz neuen noch ungedruckten Nachrichten von der jetzigen Stärke der kaiserlichen königlichen Armee

Přední strana obálky
nakladatel není známý, 1785 - Počet stran: 500
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje