Production and Welfare of Agriculture

Přední strana obálky
Macmillan, 1949 - Počet stran: 225
Objectives of policy. Efficiency, stability, and progress. Economic development and policy. International economic relations.

Vyhledávání v knize

Obsah

Chapter Page
3
Equality for Agriculture as a Policy Goal
10
Income Accounting to Guide Production and Welfare
20
Autorská práva

Další části 15 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje