Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 12. 9. 2016 - Počet stran: 168
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha jako jediná na trhu poskytne ucelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka vede až k soudním sporům. Kniha rozebere obecnou ochranu veškeré mimolesní zeleně a zvláštní ochranu památných stromů a stromů náležejících ke zvláště chráněným druhům rostlin.
Kniha podá ucelené informace i o ochraně lesních porostů, obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.  Kniha vysvětlí i právně nejobtížnější vztahy obecné ochrany dřevin obsažené v zákonu o ochraně přírody a krajiny k jiným právním předpisům práva veřejného i soukromého (občanský zákoník).
- obecná ochrana mimolesní zeleně,
- památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin,
- ochrana lesních porostů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
- práva, povinnosti a odpovědnost vlastníků a správců zeleně
- účast veřejnosti, ekologické spolky, samospráva,
- konkrétní příklady z praxe a vzory úkonů
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam použitých zkratek
8
Předmluva
9
Úvodem
10
1 Prameny a principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les
11
2 Ochrana dřevin před poškozováním a ničením ořezy a jiné zásahy
16
3 Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny vymáhání právní následky neplnění
20
4 Povolování kácení dřevin
25
14 Ochrana lesních dřevin
128
Vzory správních úkonů
152
Literatura
167
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje