Public Interest Indiv Intere

Přední strana obálky
Basic Books, 12. 11. 1970 - Počet stran: 248

Vyhledávání v knize

Obsah

THE CURRENT STATE OF THE CONCEPT OF
1
THE INDISPENSABILITY OF THE CONCEPT
9
The Public Interest in Relation to Individual
18
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje