Vorschrift welche Gegenstände des Exercitiums und der Evolutionen der Infanterie abzuschaffen oder zu vereinfachen sind

Přední strana obálky
[Anonymus AC10416112]
Hof- und Staats-Dr., 1805 - Počet stran: 11
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje