Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s.
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Regulace účetnictví
11
2 Základní pojmy účetnictví
18
3 Účtová třída 0  Dlouhodobý majetek
35
9 Účtová třída 7  Závěrkové a podrozvahové účty
130
10 Příprava účetní závěrky
134
11 Druhy účetních závěrek
135
12 Obsah účetní závěrky
137
13 Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
143
14 Přehled o peněžních tocích cash flow
148
15 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
166
16 Přílohy
171
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje