Grammatica Linguae Boëmicae, methodo facili, Per regulas certas ac universales explicata, in Orthographiam, Etymologiam, Syntaxim & Prosodiam divisa; Omnibus, tam Discentibus ac Exteris, quam Linguarum Magistris ac Domesticis, Historicis, Oratoribus, etc. perquam utilis. Specialiter insertae sunt Regulae Orthographicae accuratissimae R. P. Konstantij de Soc. Jesu

Přední strana obálky
Typis Adalberti G. Konias, 1704 - Počet stran: 168
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje