Stomatologie I: pro SZŠ a VOŠ

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 9. 2016 - Počet stran: 264
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Učebnice stěžejního předmětu pro obory asistent zubního technika, zubní laborant a dentální hygienistka pro žáky SZŠ i studenty oborů na VOŠ.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
1 Anatomie hlavy a krku
11
2 Náplň jednotlivých oborů stomatologie
29
3 Základy klinické propedeutiky
32
4 Stomatologická rentgenologie
59
5 Fyziologie a patologie orofaciálního systému
69
6 Anatomie a histologie zubu zubních tkání a parodontu zubu
101
7 Popis chrupu značení zubů morfologie jednotlivých zubů stálého a dočasného chrupu
108
10 Okluzní a artikulační překážky
150
11 Onemocnění měkkých tkání dutiny ústní
156
12 Hygiena stomatologického pracoviště
182
13 Dentální hygiena
201
Seznam zkratek
239
Literatura
241
Rejstřík
245
Barevná příloha
i

8 Patologie zubů a tkání dutiny ústní
116
9 Částečná a úplná ztráta chrupu
139

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje