The Spectator

Přední strana obálky
J. and R. Tonson, and S. Draper, 1747

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje