The New Science of Management Decision

Přední strana obálky
Prentice-Hall, 1977 - Počet stran: 175

Vyhledávání v knize

Obsah

Will the Corporation be Managed by Machines?
11
The Processes of Management Decision
39
The Impact of Computers on the Workplace
83
Autorská práva

Další části 3 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje