Angličtina Kompletní gramatika

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s. - Počet stran: 303
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Zkratky
Tipy a triky pro studium angličtiny skoro hračka
Test jazykové úrovně A1
Test jazykové úrovně A2
Test jazykové úrovně B1
Test jazykové úrovně B2
Test jazykové úrovně C2
1 Výslovnost
13 Předbudoucí čas
14 Pomocné sloveso
15 Otázky a zápor
16 Gerundium
17 Trpný rod
18 Větná stavba
19 Spojka
20 Předložka

2 Člen
3 Podstatné jméno
4 Přídavné jméno
5 Příslovce
6 Zájmeno
7 Sloveso
8 Přítomný čas
9 Minulý čas
10 Budoucí čas
11 Předpřítomný čas
12 Předminulý čas
21 Vztažné zájmeno a vztažná věta
22 Příčestí a participiální věta
23 Vedlejší věta podmínková a přání
24 Nepřímá řeč
Nepravidelná slovesa
Přehled časování
Frázová slovesa
Rejstřík
Prameny
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje