The Journey of Adulthood

Přední strana obálky
Prentice Hall, 2000 - Počet stran: 492

For undergraduate-level courses in Adulthood and Adult Development and Aging.

This best-selling text studies aspects of growth and development from young adulthood to old age, and the impact cultural, gender, and individual differences have on these processes. It presents research findings, theories, and models from various scientific fields to discuss the topics of prevention, compensation, gains, and losses in a conversational tone.

Vyhledávání v knize

Obsah

Contents
13
THEORIES OF ADULT CHANGE AND DEVELOPMENT
32
Theoretical Syntheses 53
33
Autorská práva

Další části 49 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje