The Merchant of Venice

Přední strana obálky
Nelson Thornes, 2003 - Počet stran: 141

Vyhledávání v knize

Obsah

Introductory essays
1
The persecution of the Jews
2
Shakespeares clowns
5
Playing Shylock down the years
6
Is The Merchant of Venice a comedy?
8
The characters
11
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje