Dětská řeč a komunikace: Poznatky vývojové psycholingvistiky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 2. 2011 - Počet stran: 200
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto let, ani dnes není tento proces dokonale prozkoumán.Kniha objasňuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikační schopnosti u dětí na základě teorií a výzkumů vývojové psycholingvistiky. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikační schopnost u dětí od narození a během předškolního období. Publikace je určena především studentům psychologie, lingvistiky, pedagogiky, vysokoškolským pedagogům těchto oborů a také učitelkám mateřských škol.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Fenomén dětská řeč a jeho zkoumání
9
Teoretické explanace
17
Výzkumné evidence
35
4 Konstruování jazykové a komunikační kompetence dětí
51
5 Jazykový input
93
6 Osvojování komunikační kompetence a charakteristiky dětské komunikace
111
7 Komunikační kompetence dětí a vliv předškolní edukace
129
8 Sociální a kulturní determinanty vývoje řeči a komunikace dětí
145
9 Dětský bilingvismus
161
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje