Paliativní medicína: Druhé, přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 9. 2004 - Počet stran: 544
V knize (obdržela Cenu Grada 1998) nalezneme potřebné obecné informace jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální - včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby byla dlouho opomíjena, ačkoliv patří k jedněm ze základních problémů nejen onkologa, ale každého lékaře, který se o tyto nemocné stará.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Úvod do problematiky paliativní medicíny J Vorlíček
19
2 Základní principy diagnostiky a léčby jednotlivých symptomů J Vorlíček
29
3 Bolest a možnosti jejího léčení P Ševčík J Vorlíček
31
4 Horečka způsobená nádorovou nemocí Z Fojtík recenze P Vodvářka
69
5 Nevolnost a zvracení v paliativní péči M Tomíška J Vorlíček
73
6 Výživa v pokročilé fázi chronického onemocnění M Tomíška
87
7 Zácpa v paliativní péči M Tomíška recenze Z Bystřický
95
8 Péče o dutinu ústní R Vyzula M Doležalová recenze O Sláma
105
18 Paliativní radioterapie P Vodvářka V Spurný recenze J Petera
221
19 Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíněZ Adam J Vorlíček A Čermák J Skřičková I Kiss I Crha
241
20 Metabolické a endokrinní komplikace Y Pospíšilová recenze M Anděl
271
21 Péče o nemocné s hemoragickou nebo trombotickou diatézou M Penka recenze P Salaj
283
22 Paliativní léčba v infekčním lékařství P Husa recenze M Staňková
295
23 Nervové komplikace extracerebrálních a extramedulárníchmaligních nádorů Z Kadaňka recenze I Černý
309
24 Rehabilitace v paliativní medicíně J Siegelová recenze V Hradil
331
25 Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní péči Z Bolelouckýrecenze O Vinař a M Dostálová
339

9 Hydratace v paliativní péči M Tomíška recenze Z Bystřický
111
10 Maligní ascites T Skřička recenze A Hep
117
11 Maligní perikardiální výpotek S Janoušek recenze J Vítovec
125
12 Respirační symptomy J Skřičková L Babičková recenze M Marel
129
13 Kožní projevy u paliativně léčených nemocných A Pospíšilová
161
14 Lymfedém R Vyzula recenze K Benda
181
15 Chirurgie v paliativní onkologické léčbě
187
16 Urogynekologické problémy v paliativní medicíně P Krahulecrecenze P Vedra a A Čermák
205
17 Péče o stomie T Skřička recenze J Wechsler
213
26 Únava při onemocněních zhoubnými nádory P Vodvářkarecenze Z Boleloucký a O Vinař
397
27 Etické problémy paliativní medicíny H Haškovcová recenze O Sláma
423
28 Umírání a smrt H Haškovcová recenze O Sláma
435
29 Duchovní aspekty paliativní medicíny A Slabý recenze O Sláma
449
30 Emoční problémy v paliativní medicíně O Dostálová
457
31 Sociální práce v paliativní medicíně O Dostálová J Šiklovárecenze M Přidalová
485
32 Domácí paliativní péče L Hakl O Sláma recenze R Slámová
505
33 Hospicové hnutí ve světě a u nás M Svatošová recenze O Sláma
511
34 Vzdělávání v paliativní péči A Mellanová recenze O Sláma
521

Bibliografické údaje