The History Of England: From The Revolution To The Death Of George The Second. Designed as a Continuation of Mr. Hume's History. In Six Volumes, Svazek 6

Přední strana obálky
J. Parsons, 1794 - Počet stran: 246
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje