Feldmarschall Graf Radetzky: sein kriegerisches Leben und seine Feldzüge vom Jahre 1784-1850

Přední strana obálky
Verlag der B. Schmid'schen Buchhandlung, 1851 - Počet stran: 607
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje