DPH 2010 - výklad s příklady

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Uskutečnění plnění a daňová povinnost
84
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu
88
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží
89
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční oso...
91
24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
92
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
93
Uchovávání daňových dokladů
96
Daňový doklad při dodání zboží převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
97
48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
136
Oprava výše daně
139
Opravný daňový doklad
140
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
141
Poštovní služby
142
57
151
Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
157
Osvobození při poskytnutí služby do třetí země
163

Doklad o použití
101
Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
103
Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou
104
33 Daňový doklad při poskytnutí služby
106
Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu
107
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu
108
Základ daně a výpočet daně oprava základu daně daňový dobropis a vrubopis
110
36a Základ daně ve zvláštních případech
116
Výpočet daně u dodání zboží převodu nemovitosti a poskytnutí služby
117
Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
118
Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
121
Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
123
Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění
126
Oprava výše daně při dovozu zboží
127
Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou
128
46a Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu
129
47a Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
131
Sazby daně u bytové výstavby
132
Osvobození přepravy osob
171
71a
178
Nárok na odpočet daně při změně režimu
184
Oprava odpočtu daně
190
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
196
Vracení daně plátcům v jiných členských státech
202
82a
211
Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
218
Zvláštní režim pro cestovní službu
224
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím uměleckými díly sběratelskými
230
92a Zvláštní režim pro dodávání zlata
236
Registrace plátce
244
Evidence pro daňové účely
251
Zrušen
258
Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
264
112 Zrušovací ustanovení
270
Příloha č 3 k zákonu č 2352004 Sb
277
Autorská práva

Bibliografické údaje