O otcovské roli

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 127
Mužská identita potřebuje vzory. S jakými vzory se budou identifikovat dnešní děti? Jak se historicky proměnila role otce? Těmito otázkami se ve své knize zabývá psycholog Tomáš Novák. Všímá si toho, jak do chování otců zasahovaly dobové okolnosti (válka, totalita), ale především popisuje zajímavý současný psychologický a sociologický trend - soumrak patriarchálních otců a úsvit takzvaného nového otcovství. Moderní nový otec se významně angažuje ve výchově svých dětí, ve srovnání s autoritářstvím tradičních otců disponuje schopností demokratického řešení sporů, role "vůdcee" se mění v roli partnera, který se stále více inspiruje mnohými původně mateřskými dovednostmi. Bohužel i současní otcové jsou konfrontováni s rodinnými problémy, autor proto nabízí i psychologický pohled na téma střídavé porozvodové péče, syndrom zavržení otce a rizika paternální deprivace.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
9
1 Letem světem i historií
17
2 Váš táta je
33
3 Má váš otec svůj styl?
35
4 Nulová hypotéza
39
5 Otcova opravdová autorita není autoritativní
51
6 Kořeny psychické nestability
57
7 Rodičovství z prvního manželství v manželství druhém
73
9 Děti v roli otce
81
10 Mýty na téma otec matka děti
85
11 Otče otče otče vždycky na tě dojde
91
12 Nový angažovaný aktivní otec a jeho paradoxy
97
13 Pohled do zrcadla testy
111
Místo závěru
123
Slovníček méně obvyklých termínů použitých v textu
125
Přečtěte si
127

8 Nový otec kontra dobrými úmysly skrytý machismus
79

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje