Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 11. 2005 - Počet stran: 80
Ojedinělá kniha pojednává o způsobu hodnocení investičních projektů. Kromě běžně užívaných kritérií přichází s novými kritérii, která nejsou známa z běžné odborné literatury. Investiční proces hodnotí nejenom statickými kritérii, ale všímá si hodnocení jeho dynamiky, kterou popisuje lineárním modelem. Nedílnou součástí hodnocení investičních projektů je i plánování peněžních toků z investic, které je řešeno i z pohledu veřejných investic. Problematika je řešena na základě souvislého příkladu. Kniha je přehlednou příručkou pro výpočet kritérií pro hodnocení investičních projektů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů
9
2 Investiční a finanční rozhodování
17
3 Grafická analýza investičních projektů
37
4 Model investičního procesu
43
5 Plánování peněžních toků z investic
53

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje