Cambridge Readings in Literature

Přední strana obálky
CUP Archive
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Prologue in Heaven
9
MARLOWE Dr Faustus
24
KEATS On first looking into Chap
37
WORDSWORTH On the Extinction of
48
THACKERAY Waterloo
52
AESCHYLUS Prometheus Bound
74
SHELLEY Prometheus Unbound
83
BROWNING The Healing of Hippolytus
91
DICKENS
153
MILTON
171
LANG
181
לל
187
EMERSON Brahma
222
CUNNINGHAME GRAHAM Sursum Corda
235
Sonnet XVIII 129
246
De Quincey The Dreams of an Opium
254

SWINBURNE Our Mother the Sea
116
WHITMAN Ethiopia saluting the Colours
122
MARK TWAIN
130
CALVERLEY
139
GIBBON
145
KEATS Ode to a Nightingale
269
WORDSWORTH Ode Intimations of Immor
278
THACKERAY The End of the Play
284
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje