Účetní a daňové odpisy 2011

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
7
Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
35
Daňové odpisy nehmotného a hmotného majetku
55
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje