Nový občanský zákoník: Dědické právo

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 21. 2. 2014 - Počet stran: 144
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění. V rámci pojednání o přechodu pozůstalosti na dědice vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Kapitola 1 Dědické právo
11
Kapitola 2 Zřeknutí se dědického práva odmítnutí dědictví vzdání se dědictví
17
Kapitola 3 Dědění ze zákona dědické třídy
21
Kapitola 4 Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
25
Kapitola 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
31
Kapitola 6 Právo na zaopatření
37
Kapitola 7 Závěť
41
Kapitola 8 Dědická smlouva
75
Kapitola 9 Odkaz
81
Kapitola 10 Vydědění
97
Kapitola 11 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
103
Kapitola 12 Přechod pozůstalosti na dědice
111
Kapitola 13 Dědické řízení
123
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje