Plejády

Přední strana obálky
dybbuk, 20. 11. 2020 - Počet stran: 272

V textu Plejád, z nichž autor „vyrval páteř děje“, jak pravil jeden kritik, není zápletka to hlavní. Jde zde o ohledávání hranic vnímání, na hony však vzdálené jalovému eskapismu či pouhému povrchnímu snílkovství básníka-idealisty. Směřuje se od jevové banality dnešních dnů zpět k mikrokosmu nevědomých procesů, na něž jsme pro samou praktičnost, užitkovost či lacinou prodejnost zapomněli.

Jako pokroucené kořeny lesního porostu text v proudu vědomí sleduje propletenost našich myšlenkových postupů a mnohovrstevným básnickým jazykem introspektivně reflektuje naši hédonistickou přítomnost a neexistenci budoucnosti.

Proč mě ale nebe tak fascinuje, proč člověk vždy hledí do oblaky pokrytého modrého poklopu všeho jemu známého a cítí jisté pnutí?

 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
7
Oddíl 2
129
Oddíl 3
265
Oddíl 4
268
Oddíl 5
272
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje