Ošetřovatelství v nefrologii

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 9. 2019 - Počet stran: 258
Publikace si klade za cíl poskytnout ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zahrnuje základní charakteristiku onemocnění ledvin se zaměřením na akutní a chronické selhání ledvin, jejich léčbu a ošetřovatelskou péči. V textu je zpracováno provádění eliminačních metod očišťování krve a problematika transplantace ledvin. Kniha splňuje požadavky ošetřovatelské praxe a je doplněna kazuistikami a jejich rozborem pomocí ošetřovatelských diagnóz.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam zkratek
11
Předmluva
17
Úvod
19
1 Vzdělávání sester v nefrologii
21
2 Anatomie a funkce ledvin
23
3 Ošetřovatelská péče u akutního selhání ledvin
37
4 Ošetřovatelská péče u chronického selhání ledvin
49
5 Predialýza
59
18 Odborná sdružení v nefrologii
214
Literatura a použité zdroje
218
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje