Geschichte des k. k. oesterreichischen 13. Dragoner-Regiments "Prinz Eugen von Savoyen" seit seiner Errichtung 1682 bis zur Gegenwart...

Přední strana obálky
Selbstverlag des Regiments, 1879 - Počet stran: 1116
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje