Účetní manuál pro podnikatelské subjekty: aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 8. 4. 2016 - Počet stran: 640
 

Obsah

Úvod
7
1 Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty
9
2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
25
3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
40
4 Příloha v účetní závěrce podnikatelů
54
5 Informace pro přílohu k účetní závěrce
58
6 Syntetické účty dle účtových tříd
63
Podrozvahové účty
589
7 Podmínky pro povinnost auditu
627
8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
628
Literatura
630
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje