Abrichtungs-Reglement für die k. k. Linien-Infanterie: 1843

Přední strana obálky
Verlag von A. Strauß's sel. Witwe & Sommer, 1846 - Počet stran: 239
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje