Geschichte des k.k. Huszaren-Regimentes Alexander Freiherr v. Koller Nr. 8. Von seiner Errichtung 1696-1880. Nach den Feld-Akten und sonstigen Original-Quellen der k.k. Archive

Přední strana obálky
Ludwig Mayer, 1880 - Počet stran: 603
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje