The Cotton Trade: Its Bearing Upon the Prosperity of Great Britain and Commerce of the American Republics Considered in Connection with the System of Negro Slavery in the Confederate States

Přední strana obálky
Sounders, Otley & Company, 1863 - Počet stran: 292
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje