Fundamental Research in Administration: Horizons & Problems

Přední strana obálky

Vyhledávání v knize

Obsah

What Does Industry
1
Fundamental Research
15
E Problems in Carrying on Research
70
Autorská práva

Další části 1 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje