Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2016
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam zkratek
11
Úvod
13
1 Význam neziskového sektoru v ČR
15
2 Místo neziskových organizací v právním řádu ČR
21
3 Druhy neziskových organizací
26
4 Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací
27
5 Vznik zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací
30
6 Financování nestátních neziskových organizací
37
Seznam obrázků
305
Seznam grafů
306
Seznam tabulek
307
Výběr z použité literatury
310
Příloha A
311
Příloha B
316
Vzorový účtový rozvrh
322
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje