Psychologie a sociologie ekonomického chování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 277
Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických témat z hlediska psychologie a sociologie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

Zdravím Tě LÍZO :-),
předem mého upřímného a myslím i trefného psaní :-)
bych se Vás chtěla slušně zeptat, jakým způsobem, se norm. člověk ( jako mi )
dopídíme k pointě hledaného slova "KONZERVATISMUS nebo-li konzervativní chování"
ve Vašem zveřejněném článku, který je sice velmi rozsáhlý, ale ve kterém se sama zamotáváte až ztrácíte a odbočujete od daného témata.
Mohla by jste nám Vašemi slovy přiblížit pojem "CHARAKTERISTIKA"..??
S KRÁSNÝM POZDRAVEM OD SRDCE
LOJZA A LÍZA
BRNO 628 00 !!!
 

Vybrané stránky

Obsah

O AUTORECH
9
EKONOMICKÝ RÙST A POKLES
33
GLOBALIZACE RÙZNÉ FORMY HOSPODÁØSKÉHO ŽIVOTA
49
EKONOMICKÉ PODVÌDOMÍ SOUDOBÉ SPOLEÈNOSTI
67
HODNOTY A KVALITA SOUÈASNÉHO ŽIVOTA
83
SPOTØEBNÍ SPOLEÈNOST
99
VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V OBCHODÌ
113
VZTAH LIDÍ K DAÒOVÝM SYSTÉMÙM
133
DAROVÁNÍ POZORNOST OÈEKÁVÁNÍ RECIPROCITA
161
ROLE ŽENY V SOUÈASNÉ SPOLEÈNOSTI
175
MODERNÍ KOMUNIKAÈNÍ PROSTØEDKY
193
SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PATOLOGIE V MEZILIDSKÝCH
207
EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ POD VLIVEM PATOLOGICKÝCH
221
VÝVOJ EKONOMICKÉHO CHOVÁNÍ V ÈESKÉ REPUBLICE
243
ZÁVÌR
277
Autorská práva

SYMBOLICKÝ VÝZNAM PENÌZ A EKONOMICKÉ
147

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje