Classics and Trash: Traditions and Taboos in High Literature and Popular Modern Genres

Přední strana obálky
Harvester Wheatsheaf, 1990 - Počet stran: 219
This work questions the distinction between "high" literature and "popular" culture and draws attention to a disconcerting level of similarity between the two, finding parallels between Hollywood and Shakespeare and common elements in Lloyd Webber, Spielberg and Emily Bronte.

Vyhledávání v knize

Obsah

High literature and popular genres
3
The unAmerican villain and the allAmerican mans man
13
What do women really want? The ladies man and
28
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Odkazy na tuto knihu

Bibliografické údaje