Geschichte des k. u. k. Infanterie-regimentes nr. 46 feldzeugmeister Géza Frh. Fejerváry de Komlós-Keresztes

Přední strana obálky
Verlag des regiments, 1890 - Počet stran: 524
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje