Friedman & Szasz On Liberty and Drugs: Essays on the Free Market and Prohibition

Přední strana obálky
Drug Policy Foundation Press, 1992 - Počet stran: 180
Contains excerpts from "Free to choose: a personal statement" (c1980) and "Tyranny of the status quo" (c1984) by Milton & Rose Friedman, and "Ceremonial chemistry: the ritual persecution of drugs, addicts, and pushers (c1985) by Thomas S. Szasz. Includes bibliographical references and index.

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje