GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 3. 2019 - Počet stran: 344
Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí. Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení. Dále v knize naleznete souhrn evidencí a záznamů k praktickému využití.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam použitých pojmů
9
Seznam zkratek
11
Úvod
13
OBECNÁ ČÁST
17
1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů
19
2 Základní zásady Obecného nařízení GDPR a jejich odraz v povinnostech
35
3 Práva subjektu údajů
47
4 Souhlas se zpracováním osobních údajů
103
6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
115
7 Smlouva o zpracování osobních údajů
123
8 Zabezpečení osobních údajů a jeho porušení
133
9 Dozorový úřad
149
10 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
157
Závěr
162
Seznam použité literatury a materiálů
164
Autorská práva

5 Záznamy o činnostech
111

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje