Geschichte des Kaiserlich-und-Königlichen Infanterie-Regimentes No. 35

Přední strana obálky
Maasch, 1901 - Počet stran: 310
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje