Nowy testament wssecek giz neyposleze a pilnie od Erazma Roterodámského přehlédnutý: Netoliko yakž ržecká p[ra]wda w sobie má: ale také yakž obogijho yazyku mnozý stařij a zprawenij erempláři magij: neyposléze yakž neypřigatieyssij doktoři dowodij naprawugij a wykládagij. Protož kdožkoli miluješ prawú teologij: čti: rozeznáwey: a potom suď. Aniž yhned se horš nalezliby co proměněného: ale toho sobie powaž gestli w lepssij proměněno. Neb neduh g[es]t ne saud tupiti do čehož by prwé nenahlédl

Přední strana obálky
Pytlík z Dvořiště, Matěj, 1533 - Počet stran: 28
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje